Köszöntjük Tardona község weboldalán!

Munkába menet

Áramszünet - 2019. március 14.

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

ÉRTESÍTÉS - Áramszolgáltatás szüneteltetéséről

 

Tisztelt Fogyasztónk!

 

Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy a biztonságosabb villamosenergia ellátás érdekében

 

 Tardona

(2 tr Kossuth úti ák)

 

Kossuth út 3 sz.-tól 43 sz.-ig. és 4 sz.-tól 34 sz.-ig.

 

- 2019. 03 hó. 14-én     09:0-15:00 - ig.

                                                                       

Hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk.

 

A munkavégzés időtartama alatt, a villamosenergia szolgáltatást az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk.

 

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

 

Dátum: 2019-02-26.

 

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

 

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

Ösztöndíj jellegű anyagi támogatás lehetősége - pályázat

Tájékoztató ösztöndíj jellegű anyagi támogatás lehetőségéről

azon hátrányos helyzetű középiskolai tanulók vagy felsőoktatási intézmények hallgatói részére, akik egyéb ösztöndíjban nem részesülnek

 

A SZÉCHENYI 2020 fejlesztési terven belül, az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében címet viselő európai uniós projekt keretében 4 fő esetében lehetőség van a településen élő hátrányos helyzetű tanulók anyagi támogatására.

A támogatás 5 hónapos periódusokban, 4 alkalommal, összesen 20 hónap időtartamban kerül megállapításra, ezen belül lehetőség van ugyanazon tanuló többszöri támogatására is.

Az ösztöndíjra olyan - középiskolában vagy felsőoktatásban - tanulók jelentkezését várjuk, akik önhibájukon kívüli okok miatt nem tudják anyagilag megfelelő mértékben finanszírozni tanulmányaikat.

Az ösztöndíj csak a tanulmányokkal összefüggő célokra használható fel, melyet a felhasználást követően igazolni szükséges.

Jelentkezni a jelentkezési adatlap kitöltésével, és az önkormányzatnál történő leadásával lehetséges. Jelentkezési adatlapot az önkormányzatnál, 3644 Tardona, Aradi u. 1. lehet kérni, és a kitöltését követően ugyanott kell leadni. A jelentkezési adatlapot a 18. életévét be nem töltött tanulók esetében a szülőnek is alá kell írnia.

Nem részesülhet a támogatásban az a középiskolai tanuló, aki:

  • elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre lett utasítva
  • tanulmányi eredménye nem éri el a 3,00-t
  • az előző tanévben igazolatlan óráinak száma meghaladta a 10 órát
  • fegyelmi büntetés alapján másik osztályba helyezték, eltiltották a tanév folytatásától vagy kizárták az iskolából.

Nem részesülhet a támogatásban az a felsőoktatási intézményi hallgató, aki az adott szakra megállapított képzési időt már több mint egy félévvel túllépte.

A jelentkezési adatlapok leadásának határideje: 2019. február 21. (csütörtök)

Jelentkezési lap

Képviselő-testületi ülés 2019. február 05.

Tardona hulladéknaptár 2019. évre BMH

Tardona, 2019 évre vonatkozó hulladékszállítási naptár az alábbi linkről letölthető!

Tardonahulladéknaptár.pdf