Köszöntjük Tardona község weboldalán!

Védőnői ellátás rendje

Védőnői ellátás rendje a járványügyi készültség idején

Felhívás házasságkötésre és temetkezésre vonatkozó vészhelyzeti rendelkezésekre

Külön felhívjuk a tisztelt lakosság figylmét, hogy az egyházi temetéseken is tartsák be a 1.5-2 méteres szociális távolságot! A rendelkezést itt olvashatják:

Rendelkezés házzasságkötésre és temetésre vonatkozóan

Értesítés rendezvény megtarhatóságának meg nem engedhetőségére vonatkozóan

Óvodai beiratkozás

TÁJÉKOZTATÁS

a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó Óvodai beiratkozásról

 

Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A Tardonai Méhecske Óvoda és Bölcsőde a kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása szerint jár el:

Az óvoda a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó

(tardonai lakcímmel rendelkező) valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a beíratáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

A gyermek felvételéről a szülőt írásban értesítjük. 

 

A szabad férőhelyre felveszünk nem a felvételi körzetben élő gyermekeket is:

Abban az esetben, ha az óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján ( mely szerint gyermekét a Tardonai Méhecske Óvodába kívánja beíratni) folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. Az óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

A nyilatkozat letölthető Tardona Község honlapjáról, illetve kérelem esetén online megküldjük.

A kitöltött és a szülők által aláírt nyilatkozatot a következő postacímre, illetve e-mail címre 2020. április 17-ig kell eljuttatni:

Tardonai Méhecske Óvoda és Bölcsőde

3644 Tardona, Dózsa György utca 2.

E-mail: tardonaovi@gmail.com

 

Az óvodai felvételi eljárásról bővebb tájékoztatás telefonon a + 36 20 9607909 számon kérhető.

Együttműködésüket megköszönjük!

 

Tardona, 2020. április 1.                                               Tisztelettel:   Pálné Kakszi Ilona

                                                                                                                   intézményvezető                                

                                          

A nyilatkozat, az alábbi linkre kattinva letölthető: (kattintás után engedélyezze a dokumentum letöltését!)                                                                           Szándéknyilatkozat

Ebzárlat és legeltetési tilalom

2020.04.05-2020.04.25. között a rókák veszettség elleni vakcinázása miatt ebzárlat és leletetési tilalom van érvényben Tardona területén.

Részletes tájékoztatást ide kattinva talál: Tájékoztató

Tájékoztatás

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatása a koronavírus miatt hozott inzékedésekről: Tájékoztató 2020.03.31.