Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe

Köszöntjük Tardona község weboldalán!

Református templom - Tardona

Nincsenek adatok az egyház múltjáról. Csak feltételezzük, hogy a mai templom előtt három templomuk is volt már. Mai késő barokk stílusú templomát 1786-88-ban építették toronytalan északi homlokzattal, déli félköríves záródással, famennyezettel. A templom nyugati oldalának közepéhez 1811-ben építették a zömök tornyot.

1875. október 19-én az összes egyházi épülettel együtt a templom is leégett. Ez a tűzvész pusztította el az irattárat is, amely ismereteink hiányát okozza. Nemsokára újjáépítették, 1924-ben a tornyot feljebb emelték, ma 20 m magas. A belső mennyezete sík, vakolt. Kő szószéke klasszicista stílusú. A templom külső falán látható Jókai Mór magyar regényíró tardonai bujdosását (1850) megörökítő emléktábla. 2003-ban a torony felújítása történt (faszerkezet, vörösréz borítással).

A 206 kg-os (78 cm) harangját Szlezák Ráfael öntötte 1954-ben Rákospalotán, felirata: „A bűnösöket hívogatom a megtérésre. Luk. 5:32. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak. Istennek ezzel az igéjével hívogatta 77 éven keresztül a híveket az a harang, amelynek anyagából ezt újraöntette a tardonai ref. egyház az 1954. évben.” A 78 kg-osat (54 cm) Szlezák László öntötte Bp-en, felirata: „Tebenned bíztunk eleitől fogva! Isten dicsőségére öntette a tardonai ref. egyház részére Környe József és neje Darmó Juliánna az 1927. évben a világháborúban hősi halált halt István fiúk emlékére. A szülők és a kegyes adakozók emlékének megörökítésére újra öntették a hálás gyermekek és az el nem felejtkező tardonai ref. egyház híveinek közös áldozatkészségéből az 1938. évben.”

***
Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:
http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1
 
 
 
Felújított templombelső, az orgonával,
az alsó szinten a kar alatt a Jókai táblával.