Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe

Köszöntjük Tardona község weboldalán!

Közös Önkormányzati Hivatal

2013. január 1-i hatállyal Bánhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagybarca Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Tardona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően közös hivatalt alapított.

 

Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal illetékessége Bánhorváti, Nagybarca, valamint Tardona községek közigazgatási területére terjed ki.

 

2017. szeptember 1-től Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatal néven működik.


A lakosok ügyeiket továbbra is helyben intézhetik, a helyi ügyfélfogadási rend szerint.

 
A jegyzői teendőket 2013. január 1-től dr. Szécsi Ottó látja el.

dr. Szécsi Ottó - jegyző
Tel.: 48/507-218; +36 30 7092108
Jegyző ügyfélfogadása Tardonán: Kedd 08.00-16.00