Köszöntjük Tardona község weboldalán!

A víz élet, gondozzuk közösen!

Testületi ülés 2015. 08. 17.

MEGHÍVÓ!

 

2015. augusztus 17-én(hétfő) 14 órától

 Képviselő-testületi ülést tartunk,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Könyvtár (Kossuth L. utca 32.)

 

NAPIREND

1./ Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet   

     Előterjesztő : Balla György polgármester

 

2./ Indítványok, javaslatok

 

Tardona, 2015. augusztus 11.

Balla György

polgármester

Lim-lomtalanítás

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.
értesíti a lakosságot, hogy a településen 


lim-lomtalanítást végez.

A lomtalanítás díjmentes.
 

A lomtalanítás alkalmával minden, a szeméttárolók környékére kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) kerül elszállításra.
Kérjük, hogy az ilyen jellegű lomokat az ütemezés szerinti napokon reggel 7 óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

Lomtalanítás pontos ideje: 2015. július 27. (hétfő)

Bővebb információért kereshetik ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségen: +36-48/799-300

Hőségriadó!!!

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Intézet előrejelzései, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásai alapján

2015. július 17-én 00:00 órától július 20-án 16.00 óráig kiadott
III. fokú hőségriasztást
2015. július 24-én 24:00 óráig meghosszabbította.

A hőségriasztás meghosszabbítását a tartósan igen magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekedett egészségügyi kockázatok teszik indokolttá. 


 Az Országos Tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzés adatai, valamint az országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlása alapján

2015. július 17-én 00.00-tól  július 20-án 16:00-ig
III. fokú hőségriasztást adott ki!

Az előrejelzés szerint a riasztási időszakban a napi átlag hőmérséklet meghaladja a 27 C ̊ fokot.
 
Kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fogyasszanak sok folyadékot.Védjék a bőrüket a leégés ellen megfelelő öltözködéssel és napvédő készítményekkel.
Vegyék igénybe a hűtött helyiségeket.
 Kérik, hogy mindenki fokozottan tartsa be az egészségmegőrzésre vonatkozó tanácsokat.

INNOCENTER Digitális Középiskola pótbeíratkozás

 A 2003. szeptemberében B.-A.-Z. megye területén kísérleti jelleggel indult Digitális Középiskola folyamatosan működik tovább. Az intézmény illetve a program célja a megye halmozottan hátrányos lakosai számára biztosítani a tanulási lehetőséget lakókörnyezetükben vagy annak közelében. A Digitális Középiskolában gimnáziumi oktatás folyik a Földes Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján.
 
A 12. évfolyam befejezése után érettségi vizsga tehető, mely lehetőséget biztosít főiskolai, egyetemi tanulmányok folytatására, illetve az érettségihez kötött szakképzések megszerzésére. Az eddigi tapaszta|atok azt bizonyítják, hogy az iskola sikeresen működik, jelenleg 9., 10., 11. és 12. évfolyammal. Az idén leérettségizett a Digitális Középiskola kilencedik végzős osztálya.
 
A Digitális Középiskola 2015l2016-es tanévre is várja a továbbtanulni vágyó, hátrányos helyzetű hallgatók jelentkezését.

A jelentkezés feltételei:

  •  általános iskolai 8. osztályos végbizonyítvány,
  •  ha rendelkezik már szakmunkás bizonyítvánnyal, akkor l0. évfolyamon kezdheti meg tanulmányait (AMENNYIBEN! az előzó iskolában nem tanult minden tantárgyat, a 9. évfolyam követelményeiből október 16-ig osztáIyozó vizsgát kell tennie, s ezt Nyilatkozattal kell vállalnia!),
  •  szakközépiskolai bizonyítvánnyal a 11. évfolyamot vagy 12. évfolyamot kezdheti meg (DE! ez esetben is október 16-ig különbözeti vizsga teendő, ha nem tanult minden addig tanított tantátgyat, s ezt Nyilatkozattal kell vállalnia! ),
  •  csak tanév elejéig (szeptemberig) van felvétel (év közbeni felvételre/átvételre nincs mód a sajátos oktatási forma miatt)!,
  •  minimum betöltött 18. életév (mivel felnőttképzésről van szó!),
  •  önéletrajz.

Tantárgy/tanfolyam beszámítás/feltétel:

  •  angol nyelv (kizarólag!), ha nem tanult, akkor osztályozó vízsgát kell tennie belőle, ha nem tesz, akkor csak 9. évfolyamban kezdheti meg tanulmányait!,
  •  vizuális-rajz kultúra elfogadható Művészeti ismeretek tantárgy helyett,
  •  történelem és állampolgári ismeretek/társadalomismeret elfogadható ember - társadalom ismeret és etika tantárgyként,
  • ECDL vizsga nem számítható be; informatika tantárgyból akkor kaphat felmentést, ha tanév elejéig vizsgát tesz, s amennyiben megfelel rajta, úgy felmentést kap ebből a tantárgyból, ha rendelkezik sikeres ECDL vizsgával.

 
Pótbeiratkozás:
 - 2015. augusztus 25. (kedd) 8.00-16.00-ig lesz Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc, Hősök tere 7.)
 - szükséges iratok: személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, előző bizonyítványok  (általános iskolai/szakmunkás/szakközépiskolai).


Jelentkezési lap letölthető : a www.digitaliskozepiskola.hu oldalról.