Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe

Köszöntjük Tardona község weboldalán!

Óvoda

Tardona önálló Óvodával rendelkezik. 

Tardonai Méhecske Óvoda és Bölcsőde
Elérhetősége: Tardona, Dózsa György utca 2. fsz., Tel.: (48)348-160, 0620/960-79-09
Az óvoda nyitvatartása: 06.30-16.30 óráig.

 

Mályinkai telephely: 3645 Mályinka, Petőfi Sándor utca 63., Tel: (48) 348-160, 20/960-79-09

Intézményvezető: Pálné Kakszi Ilona

Székhelyintézmény (Tardona):

- Óvodapedagógusok: Pálné Kakszi Ilona, Antalné Kovács Szandra

- Dajka néni: Balla Dóra

 

Telephely (Mályinka):

- Óvoda pedagógusok: Csizi Dorottya, Nagy Letícia

- Dajka néni: Boros Gáborné (Orsi néni)

 

Családi Bölcsőde (Tardona):

- Csecsemő- és kisgyermek nevelő: Beszterczei Tünde

- Bölcsődei dajka: Kincsem Zoltánné (Kata néni)


Óvodánkban tevékenység központú nevelési stratégiát valósítunk meg, aminek keretében a gyerekek játékosan, folyamatosan cselekvésbe ágyazva sajátítják el az egyes tevékenységi területekhez szükséges ismereteket. 
Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra és a differenciált fejlesztésre. Arra törekszünk, hogy az iskolai élethez szükséges magatartási és értelmi fejlettségi szintet a családias légkörben minden gyermek egyéni ütemének megfelelően érhesse el.
Az óvodai nevelésben komoly hangsúlyt helyezünk a testmozgásra, az egészséges táplálkozásra.

Az óvoda fogad sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

Mehecskeovoda_hazirend.pdf