Köszöntjük Tardona község weboldalán!

Óvoda

Tardona önálló Óvodával rendelkezik. 

Tardonai Méhecske Óvoda
Elérhetősége: Tardona, Dózsa György utca 2. fsz., Tel.: (48)348-160
Az óvoda nyitvatartása: 06.30-16.30 óráig.

Óvoda vezető:  Pálné Kakszi Ilona
Dadus: Kónya Gáborné Dóra néni


Óvodánkban tevékenység központú nevelési stratégiát valósítunk meg, aminek keretében a gyerekek játékosan, folyamatosan cselekvésbe ágyazva sajátítják el az egyes tevékenységi területekhez szükséges ismereteket. 
Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra és a differenciált fejlesztésre. Arra törekszünk, hogy az iskolai élethez szükséges magatartási és értelmi fejlettségi szintet a családias légkörben minden gyermek egyéni ütemének megfelelően érhesse el. 
Az oviban a gyermekek a mindennapi óvodai foglalkozásokon túl angol nyelvet tanulhatnak, református hitoktatáson, valamint fociedzéseken vehetnek részt.
Az óvodai nevelésben komoly hangsúlyt helyezünk a testmozgásra, az egészséges táplálkozásra.

Mehecskeovoda_hazirend.pdf