Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe

Köszöntjük Tardona község weboldalán!

ÉMOP-3.1.3-11-2012-0175 átadása

2013. szeptember 30-i határidővel lezárultak Tardonán a 100 487 255 Ft összköltségvetésű ÉMOP-3.1.3.-2012-11-0175. számú projekt munkálatai. A megújult Kultúrház ünnepélyes átadására 2013. október 12-én került sor. Az ünnepségen ünnepi beszédet mondott Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Danada János Tardona polgármestere, majd egy kis ünnepi műsorral megtörtént a Kultúrház felavatása.
Információk a projektről: 
Tardona Község Önkormányzata komplex közlekedésfejlesztési projekt megvalósítását kezdte meg, melynek részei útépítés, utak burkolatának megerősítése, fejlesztése, járdaépítés, járdák korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása. Ugyancsak a projekt keretén belül került sor a Közösségi Ház épületének felújítására, továbbfejlesztésére. A projekt költségeinek 5%-át Tardona Község önerőből finanszírozta, a fennmaradó 95 461 147 Forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte. A projekt összköltsége: 100 487 255 Ft. A projekt munkálatai 2013. májusában kezdődtek és szeptember végén zárultak le.
Tardona élhetőségének, turisztikai potenciál kihasználhatóságának az Európai Falu kép megteremtésének elengedhetetlen alapfeltétele a jó minőségű alapinfrastruktúra. A most felújított útszakaszok műszaki állapota leromlott volt, balesetveszélyes, a csapadékvíz elvezetése elégtelen volt. A most lezárult fejlesztés keretében megújultak az Önkormányzat kezelésében lévő utcák és járdák, nőtt a szilárd burkolattal ellátott út és járdahálózat aránya. A beruházás során a Dózsa György, Kossuth, Arany János, Akácos, Jókai utca, az Ady Endre és az Iskola utcák új szakaszán öszesen több mint 1760 méter hosszan járda, 175 helyrajzi számon nyilvántartott névtelen köz, Jókai, Hunyadi utca, valamint az Ady Endre utca új szakaszán úttest került építésre 127, felújításra 946 méter hosszan. Az Ady Endre utca új szakaszán nem volt megoldott a csapadékvíz elvezetése, így ebben az utcában csapadék csatorna hálózat is kiépítésre került 121 méter hosszan.
A település központjában álló Közösségi Ház épület felújításával, továbbfejlesztésével az Önkormányzat egy olyan korszerűbb integrált közösségi teret, központot hozott létre, amely a településen élő lakosságnak helyet biztosít mind az állandó jellegű szolgáltatások céljára, mind a településre érkező vendégek részére az alkalmi színpadi, vagy zártkörű rendezvények megrendezésére, lebonyolítására.
A most lezárult beruházások megnyugtatóan megoldják a közösség jelentős részének közlekedési nehézségeit, ezzel növelve a lakosság elégedettségét, erősítve a településhez kötődést, a helyi identitást, a Közösségi Ház felújításával nemcsak gazdaságos, esztétikus új épületet, hanem közösségi teret is kapnak Tardona lakosai. 
A lakosságnak köszönjük a munkálatok során tanúsított türelmét, és reméljük, hogy a fejlesztések élhetőbbé teszik a mindennapi életet falunkban!