Köszöntjük Tardona község weboldalán!

Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatala

2013. január 1-i hatállyal Bánhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagybarca Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Tardona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően közös hivatalt alapított.
Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal illetékessége Bánhorváti, Nagybarca, valamint Tardona községek közigazgatási területére terjed ki.
A lakosok ügyeiket továbbra is helyben intézhetik, a helyi ügyfélfogadási rend szerint. A jegyző személye, valamint az ügyfélfogadás rendje változik. 
A jegyzői teendőket 2013. január 1-től dr. Szécsi Ottó látja el. 
Tardonán ügyfélfogadás keddi napokon reggel 8 órától 16 óráig van.